Privacy Statement

Privacy Statment

PRIVACY & DISCLAIMER

STICHTING HET KUNSTHUIS HENDRIK-IDO-AMBACHT (hierna te noemen STICHTING HET KUNSTHUIS) respecteert de privacy van alle deelnemers, medewerkers en gebruikers van deze site en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. STICHTING HET KUNSTHUIS gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. STICHTING HET KUNSTHUIS gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

1. Wie is STICHTING HET KUNSTHUIS

STICHTING HET KUNSTHUIS is opgericht vanuit de gedachte, dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben zich via kunst en cultuur te verbinden, ongeacht iemands financiële situatie, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen of anderszins. De doelstelling van de stichting is mensen door kunst met elkaar te verbinden. Het Kunsthuis wil dit realiseren door het ondersteunen en faciliteren van diverse organisaties.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

STICHTING HET KUNSTHUIS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STICHTING HET KUNSTHUIS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STICHTING HET KUNSTHUIS verstrekt. Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 6). STICHTING HET KUNSTHUIS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw e-mailadres- Uw IP-adres
- Uw organisatie

3. Waarom STICHTING HET KUNSTHUIS gegevens nodig heeft

STICHTING HET KUNSTHUIS verwerkt uw persoonsgegevens om de relatie met u te kunnen onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

4. Aan wie verstrekt STICHTING HET KUNSTHUIS gegevens

STICHTING HET KUNSTHUIS zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk. En tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Hoe lang STICHTING HET KUNSTHUIS gegevens bewaart

STICHTING HET KUNSTHUIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6. In kaart brengen websitebezoek d.m.v. cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Op de website van Het Kunsthuis worden d.m.v. cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STICHTING HET KUNSTHUIS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van STICHTING HET KUNSTHUIS

De website kan links bevatten naar websites van derden. STICHTING HET KUNSTHUIS is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
STICHTING HET KUNSTHUIS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiligen

Stichting Het Kunsthuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

10. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Indien STICHTING HET KUNSTHUIS mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

11. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STICHTING HET KUNSTHUIS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STICHTING HET KUNSTHUIS op via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

12. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

13. Disclaimer

De informatie op deze website wordt door STICHTING HET KUNSTHUIS met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. STICHTING HET KUNSTHUIS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren. Hoewel STICHTING HET KUNSTHUIS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is STICHTING HET KUNSTHUIS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

© 2017 Het Kunsthuis HIA. All Rights Reserved. Designed By FotoExpressie

Search